Skupno število ogledov strani

sreda, 4. november 2009

POTAPLJANJE ZA MLADOSTNIKE Z MANJ PRILOŽNOSTMI

Potapljaška sekcija Društva SPM organizira potapljanje za mladostnike z manj priložnostmi. Tovrstno avtonomno potapljanje je tako postalo podporna metoda za delo z mladostniki, ki so obravnavani v okviru centrov za socialno delo. V okviru potapljaške dejavnosti strokovni delavci, sodelavci in prostovoljci pri delu z mladostniki svojo energijo usmerjajo v osebnostno rast vključenih mladostnikov in skrbijo za njihovo socialno vključenost.

Osnovno izhodišče Programa potapljanja za mladostnike z manj priložnostmi je, kako s specifično metodo ustvariti pogoje, da dosežemo spremembe v okolju in pri mladostniku/ci, ki bodo omogočale tudi spremembe v možnostih, družbenem statusu, dostopu do resursov in tako zagotavljale večjo družbeno vključenost.

Projekt avtonomnega potapljanja za mladostnike z manj priložnostmi se od procesa izobraževanja v potapljaških šolah močno razlikuje. Poleg prilagojenega izobraževalnega procesa (podajanja teoretičnih in praktičnih znanj s področja fizikalnih in fizioloških osnov avtonomnega potapljanja ter zdravstvenih in tehnoloških znanj) pri projektu intenzivno teče vzpostavljanje delovnega odnosa v projektu socialnega varstva in osebnega stika z uporabniki projekta tako na individualni, skupinski in skupnostni ravni v smeri reševanja osebnih stisk in težav udeležencev projekta. To je tudi temelj psihosocialne pomoči v procesu projekta avtonomnega potapljanja za mladostnike z manj priložnostmi. Časovni potek projekta je prilagojen zmožnosti uporabnika za osvojitev osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj avtonomnega potapljanja in času potrebnemu za načrtovano konkretno psihosocialno pomoč mladostniku/ci.
Avtonomno potapljanje za mladostnike z manj priložnostmi je del projektne metode socialnega dela in ga razumemo kot:
-preventivno metodo, s katero želimo mladostnike-ce usmeriti v konstruktivno (družbeno sprejemljivo) aktivnost in tako zmanjšati potencialne okoliščine, kjer se pojavljajo škodljiva individualna tveganja,
-proces, preko katerega mladostniki/ce lažje vstopajo v polje delovnega odnosa s strokovnimi delavci, ter tako začno reševati nakopičene težave, ki so povezane s tveganji, v njihovem vsakdanjem življenju,
-pomoč in podlaga usmerjeni svetovalni metodi in predstavlja praktično interpretacijo različnih posledičnih dogodkov v njihovem vsakdanjem življenju,
-telesno psihoterapijo, preko katere mladostniki-ce razumejo družbeno nesprejemljive oz. družbeno zaželene osebnostne lastnosti,
-krepitev moči posameznika in posledično družbe v obliki krepitve samozavesti mladostnikov-ic, krepitve suverenosti pri odločanju, dostopa do sredstev, dostop do relevantnih informacij, krepitve in širjenja repetoarja družbenih vlog, krepitve pogodbene moči krepitev interakcijske kredibilnosti (imidž, nastop, socialne spretnosti), krepitev zaupanja (drugih v mladostnika-co in obratno), povezovanje z zavezniki, zagovorniki, zaupniki, povezovanje, organiziranje …,
-način kvalitetnega preživljanja prostega časa mladostnikov-ic,
-spremembo življenjskega stila mladostnika-ce…

mag.Vitomir Simunišek, vodja programa