Skupno število ogledov strani

torek, 14. julij 2009

POTAPLJANJE ZA INVALIDNO MLADINO


 
KDO SO UPORABNIKI PROGRAMA
Uporabniki programa so invalidni otroci in mladostniki, ki zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju potrebujejo posebne oblike vzgoje, izobraževanja in usposabljanja.
POMEN ŠPORTA ZA CILJNO POPULACIJO PROGRAMA
Za invalidni otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe je šport nepogrešljiva metoda v sodobni rehabilitaciji in ima pri obnavljanju izgubljenih moči, koordinacije in vzdržljivosti neprecenljivo terapevtsko vrednost. Pri nas razumemo potapljanje kot metodo medicinske in socialne rehabilitacije.
PRIMARNI NAMEN IN CILJ PROGRAMA
Primarni namen in cilj programa je ponuditi invalidnim otrokom in mladostnikom neko novo izkušnjo, ki bi za posledico imelo pridobitev večje samozavesti. Ob različnih predsodkih, ki so prisotni v njihovih življenjih je večja samozavest še kako potrebna v življenju vsakega invalida. Poleg tega želimo z ustrezno permanentno telesno vadbo ohraniti in krepiti preostalih telesnih sposobnosti vključenega otroka oz mladostnika.
POMEN POTAPLJANJA ZA INVALIDNE MLADOSTNIKE

Vsaka športna panoga ali športno-rekreativna vadba, ki jo izvajajo, vodi k učinkovitemu ohranjevanju in izboljšanju psihofizičnih sposobnosti. Znanstvene ugotovitve dokazujejo, da tisti funkcionalno ovirani ljudje, ki se ukvarjajo s športom ali športno-rekreativno vadbo, živijo bolj zdravo, kakovostno, predvsem pa manj stresno življenje. Neizmerno koristna je že enkratna  izkušnja, kjer se otrok oz. mladostnik poda na neznano področje.
KAKO VKLJUČITI OTROKA OZ. MLADOSTNIKA V PROGRAM?
Na željo oz. pobudo staršev oz. organizacije, v katero je otrok oz. mladostnik vključen, skupaj izdelamo načrt in obseg programa, katerega naj bi vključeni otrok oz. mladostnik obiskal. Izkušnja je lahko enkratna ali pa lahko program traja dogovorjeno časovno obdobje z jasno zastavljenimi delnimi in končnimi cilji programa.
http://spmpotapljanje.blogspot.com/2009/07/krk-12072009.html