Skupno število ogledov strani

torek, 23. junij 2009

NEPROFITNI TEČAJI POTAPLJANJA

Organiziramo neprofitne začetne in nadaljevalne potapljaške tečaje za pridobitev licenc P1, P2, P3 in P4. Izvedba tečajev poteka po principu klubskega načina dela, kjer starejši potapljači prenašajo svoje potapljaško znanje na mlajše kolege.
Kategorija P1 (Potapljač 1.)
Potapljač osnovnega nivoja, ki se je sposoben samostojno potapljati v paru do globine, kot določajo pogoji, izključno v mejah varnostne krivulje. Potapljač P1 je sposoben samostojnega rokovanja z opremo, ki jo uporablja, sposoben je opremo pripraviti na potop, prav tako je sposoben opremo razstaviti in poskrbeti zanjo po potopu. Pod vodo je sposoben samostojnega upravljanja z opremo, kontrolira svojo plovnost ter je sposoben osnovne komunikacije pod vodo.
Priporočena maksimalna globina za potapljače P1 je 20m, ko se potapljajo v paru z izkušenejšim potapljačem, 30m, ko se potapljajo v paru s potapljačem P3 ali višje.
Pogoji za pridobitev kategorije so: •starost najmanj 14 let, •sposobnost plavanja, •sposobnost potopitve pod gladino. Poslušati morajo teoretična poglavja iz: fiziologije potapljanja in potapljaških bolezni, fizike potapljanja, dekompresijska bolezen in DECO tablice. Opraviti  teoretični izpit in praktični izpit.
Kategorija P2 (Potapljač 2)
Potapljač naprednega nivoja, z nekaj izkušnjami in več teoretičnega znanja. Popolnoma obvlada opremo, ki jo uporablja ter pri rokovanju z opremo pomaga manj izkušenim potapljačem. Na potopu je sposoben opraviti vlogo vodje para in aktivno voditi potop od začetka do konca. Sposoben je pomagati onemoglemu so-potapljaču.
Priporočena maksimalna globina za potapljače P2 je: •30m. ko se potapljajo v paru z izkušenejšim potapljačem, •40m, ko se potapljajo v paru z inštruktorjem potapljanja.
Posebni pogoji za pridobitev kategorije: •starost najmanj 15 let, •minimalno 30 potopov kot potapljač P1 (ali ekvivalent), od tega najmanj 10 potopov na globino 20-25m, •opravljena specialnost, ki jih določa učni načrt.
Kategorija ZIPS P3 (Potapljač 3)
Izkušen, samostojni potapljač, ki je izurjen in usposobljen za potapljanje, organiziranje in vodenje potopov. Potaplja se lahko do 40 metrov ter v posebnih pogojih (iskanje in reševanje, podvodno delo itd.). Lahko je vodja potapljaške skupine (vključno z njim samim do 6 potapljačev).
Priporočena maksimalna globina za potapljače P3 je 40m, ko se potapljajo v paru s potapljačem P3 ali višje kategorije.
Pogoji za pridobitev kategorije: •starost najmanj 18 let, •minimalno 50 potopov kot potapljač P2 (ali ekvivalent), od tega najmanj 20 potopov na globino 30m (skupaj minimalno 80 potopov), •opravljena specialnost po učnem programu.
Kategorija P4 (Potapljač 4)
Potapljač P4 je zelo izkušen potapljač z veliko izkušnjami pri organizaciji in izvedbi potopov. Kot potapljač P3 je sodeloval na mnogih organiziranih akcijah potapljanja, kot demonstrator na tečajih in si tako pridobil veliko dodatnega znanja in didaktičnih sposobnosti. Dovolj izkušen je za organiziranje in sodelovanje pri vsakovrstnih potapljaških dejavnostih, razen za samostojno urjenje potapljačev.
Kategorija je namenjena potapljačem z dolgoletnim stažem, ki pa ne nameravajo nadaljevati kot inštruktorji potapljanja.
Priporočena maksimalna globina za potapljače P4 je 40m, ko se potapljajo v paru s potapljačem P3 ali višje kategorije.
Posebni pogoji za pridobitev kategorije: •starost najmanj 25 let, •minimalno 50 potopov kot potapljač P3 (skupaj minimalno 130 potopov), •kot CEDIP potapljač P3 (v kolikor nima naziva CEDIP P3 in ima adekvatno kategorijo druge potapljaške šole, mora narediti izpit za prenos kategorije - cross ower) je sodeloval pri organizaciji najmanj treh potapljaških aktivnosti (vodeni potopi z več potapljači, potapljaške ekskurzije, delo v potapljaških centrih, organizacija potapljaških tekmovanj itd.), •je v zadnjih dveh letih sodeloval pri izvedbi najmanj treh potapljaških tečajev, •pisno priporočilo CEDIP inštruktorja I2 ali I3.
Kategorijo potrjuje ZIPS Komisija inštruktorjev na predlog kluba, katerega član je bil kandidat zadnja 3 leta ali inštruktorja, s katerim je delal zadnja 3 leta.